Team

Robert Stolz: Hauptkursleitung

Ueli Gerber: Kursmanual, Dokumentation, 3D-Gestaltung

Robert Bless: Konzeption, pädagogische Leitung, Webseite, Grafik

Stefan Bellini: Kursleitung

Shirts zum Kurs

Andy Roth: Co-Leitung

Downloads


Logo, Plakat, Anmeldetalon finden sich hier.

Jürg Homberger: Redaktion